Невероятната кариера на едно римско слово

Невероятната кариера на едно римско слово

Едва ли древните римляни са предполагали каква световна кариера ще направи тяхното скромно слово (modus). Дори и в разцвета на Римската империя то продължавало да значи начин, правило предписание и други подобни делнични . . .

Медицинска пижама-панталон

Медицинска пижама-панталон

Всяко работно облекло, включително и медицинското, можем да разглеждаме като костюми, които налагат върху персонала да спазва определен протокол и да играе конкретна роля произтичаща от съответната позиция в организацията. Елегантността на работното облекло . . .