Първата прослава на човека

Първата прослава на човека

Елада. Едно име, което човечеството запомня завинаги със звънтящата хероика на Омировата „Илиада“, с дръзката философия на Хераклит и Демокрит, с трагизма на Есхил и човешкия смях на Аристофан . . .

Невероятната кариера на едно римско слово

Невероятната кариера на едно римско слово

Едва ли древните римляни са предполагали каква световна кариера ще направи тяхното скромно слово (modus). Дори и в разцвета на Римската империя то продължавало да значи начин, правило предписание и други подобни делнични . . .