Първата прослава на човека

Първата прослава на човека

Елада. Едно име, което човечеството запомня завинаги със звънтящата хероика на Омировата „Илиада“, с дръзката философия на Хераклит и Демокрит, с трагизма на Есхил и човешкия смях на Аристофан . . .