Невероятната кариера на едно римско слово

Невероятната кариера на едно римско слово

Едва ли древните римляни са предполагали каква световна кариера ще направи тяхното скромно слово (modus). Дори и в разцвета на Римската империя то продължавало да значи начин, правило предписание и други подобни делнични . . .