Медицинска пижама-панталон

Медицинска пижама-панталон

Всяко работно облекло, включително и медицинското, можем да разглеждаме като костюми, които налагат върху персонала да спазва определен протокол и да играе конкретна роля произтичаща от съответната позиция в организацията. Елегантността на работното облекло . . .